EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization en Reprocessing en is een eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken.

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, maar ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Het is een effectieve en efficiënte behandelmethode en is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

EMDR komt in aanmerking wanneer het kind of de adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

EMDR in de praktijk

Tijdens de behandeling met EMDR wordt de cliënt gevraagd de als traumatisch ervaren gebeurtenis opnieuw in gedachten op te roepen en dit te doen in combinatie met werkgeheugen belastende taak die het voor de cliënt moeilijk maakt om aan iets anders te denken. Doorgaans is dit het luisteren naar auditieve klikjes middels een koptelefoon. Daarna volgt een aantal fasen met een vaststaande volgorde. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten, beelden , gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. Dergelijke series leiden er doorgaans toe dat de herinnering langzamerhand haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.

Meer informatie: www.emdr.nl