Kindertherapie

Wanneer u als ouder of de docent van school merkt dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit is therapie één van de mogelijkheden.

Signalen kunnen zijn:

 • geen vriendjes kunnen maken
 • pesten of gepest worden
 • lichamelijke klachten
 • bedplassen
 • slaapproblemen
 • angsten
 • hooggevoeligheid
 • hoogbegaafdheid
 • leerproblemen
 • concentratieproblemen
 • gedragsproblemen
 • onverwerkte ervaringen zoals echtscheiding, ziekenhuisopname, overlijden
 • leren omgaan met een stoornis en de beperkingen daarvan
 • combinatie van verschillende factoren

Rol voor de ouders

U als ouder of verzorger speelt een essentiële rol bij het veranderingsproces van uw kind. Daarom start de therapie met een oudergesprek, is er na elke vijf sessies een oudergesprek en wordt de therapie ook hiermee afgerond. Tijdens de oudergesprekken bespreken we de diagnose en het behandelplan en krijgt u adviezen om het veranderingsproces van uw kind te begeleiden. Desgewenst krijgt u tips voor de begeleiding van uw kind op school.

Het is kortdurende therapie (5-15 keer) en dat is van belang, omdat de ontwikkeling van een kind snel gaat.

Therapie voor het kind

Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen van 4 tot 12 jaar en in het werken met puber- en jongeren van 13-20 jaar. Samen met uw kind zoek ik naar de juiste vorm van communicatie en sluit ik door middel van onder meer praten, therapeutisch spel, visualisaties en tekenen aan bij de belevingswereld van uw kind. Terwijl het ene kind vertelt waar het last van heeft, laat een ander kind in gedrag en spel zien wat zijn of haar probleem is.

Als ouder vertelt u over uw ervaringen met de klacht van uw kind. Kinderen ervaren zelf soms een ander probleem. De hulpvraag van het kind vormt het uitgangspunt van de therapie. Spelenderwijs laten kinderen zien wat er aan de hand is en ondersteun ik ze in het vinden van passende oplossingen.

De inhoud van de therapie is vertrouwelijk en privé voor het kind. Het kind mag er uiteraard alles over vertellen. Ik vertel alleen die dingen aan de ouders waarvan het kind aangeeft dat ze van belang zijn.